استدیو هنری گالری هفت توسط امیر راهساز در پاییز سال ۱۳۹۵ کار خود را در ارتباط با ارائه خدمات و محصولات تخصصی هنری همچون آموزش های نقاشی، اسکیس ، مجسمه‌سازی  و … آغاز کرد.

به امید روزی که درون هر خانه ای بتوان رد هنر را پیدا کرد و کودکان درون خانه های رشد و نمو کنند که با هنر بیگانه نیست.2