مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی تحصیلی


مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی تحصیلی ۳۰ صفحه همراه با منابع تعاریف و ویژگی ­های خودکارآمدی: خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا (۱۹۹۷) روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت ­های فرد به توانایی ­های خود در انجام وظایف و مسئولیت­ ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیك) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روانشناختی اشاره دارد، تأکید می ­کند. بر اساس این نظریه، افراد در یک نظام علّیت سه جانبه بر انگیزش و رفتار خود اثر می­ گذارند. در چارچوب رویکرد شناختی اجتماعی بندورا باورهای خودکارآمدی چنین تعریف شده است: برداشت­ هایی که فرد از توانایی های خویش در انجام یك تکلیف خاص دارد، به گونه ­ای که تکلیف مورد نظر به صورت مفید و مؤثر انجام شود یا سطح اعتمادی که فرد بر توانایی خویش در اجرای برخی فعالیت ­ها یا موفقیت در برخی عملکردها دارد (بندورا،۱۹۹۷). بر اساس مدل خودکارآمدی برای اینکه شخص برای …

مبانی نظری و پیشینه دلبستگی شغلی


مبانی نظری و پیشینه دلبستگی شغلی ۳۳ صفحه همراه با منابع سازمان‌ها به کارکنانی نیازمندند که سازگار با ارزش‌ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازمانی باشد. فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند؛ کارکنانی که بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستیابی به اهدافی سازمانی مشغول به کار باشند. دلبستگی شغلی مخصوصاً در اقتصاد که برای بسیج کامل منابع انسانی قوانین سازمانی وضع‌شده، یک متغیر انگیزشی مورد علاقه سازمانی است. (بوزینلوس[۱] ، ۲۰۰۴)، به نقل از (ورک استادی، ۲۰۰۲)، (گوری، ۲۰۰۱)، به‌طورکلی سطح دلبستگی مورد علاقه مدیران و سیاست‌مداران است به خاطر اینکه دلبستگی شغلی در اثربخشی و عملکرد سازمانی مؤثر است. (ورد و بارک، ۲۰۰۹)؛ به نقل از (آرگریس[۲] ، ۱۹۶۴). دلبستگی شغلی به‌عنوان یک نگرش یک متغیر مهم در به حداکثر رساندن اثربخشی سازمانی است (آلن کوماران، ۲۰۰۴). دلبستگی شغلی یک عامل اساسی و مهم در زندگی اغلب مردم است زیرا کارکنان در محیط کاری ازنظر عاطفی تحت تأثیر درجه‌ای که به کار دل‌بست …

هيپنوتيزم


هيپنوتيزم فهرست مطالب   مقدمه. ۱   القاء هيپنوتيزم. ۲   هيپنوتيزم چيست؟. ۳   کاربردهاي هيپنوتيزم باليني. ۳   طب داخلي:. ۴   طب جراحي:. ۴   طب زنان و زايمان:. ۴   طب ورزشي:. ۴   طب دهان و دندان:. ۴   طب روانپزشکي:. ۴   تاريخچه و پيشرفت هيپنوتيزم. ۵   بزرگان هيپنوتيزم :. ۸   پدرگاسنر(Father Gassner). 8   فرانز آنتون مسمر( Mesmer Franz Anton ). 8   مارکي دپوسگور( Marquis de Puysegur ). 10   جيمزبريد( James Braid). 10   جان اليوتسون(John Elliotson ). 11   جمزاسدالي( EsdalieJames ). 11   دکتر آمبرويزآگوسته ليبلت(Dr. Ambroise-Auguste Liebeault)   12   ژان مارتين شارکو( Charcot Martin Jean). 13   اميل کوئه( Emile Couè ). 13   ژوزف بروئر( Josef Breuer). 13   دکتراوژنه آزام ( Dr. Eugene Azam ). 14   زيگموند فرويد( Freud Sigmund ). 14   ميلنه برامول( Milne Bra …

مبانی نظری و پیشینه رضایت مشتری


مبانی نظری و پیشینه رضایت مشتری ۲۶ صفحه همراه با منابع یکی از مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت، رضایت مشتری است. رضایت مشتری به ادراک مشتری نسبت به محصولات و خدمات ارائه شده بستگی دارد. با سنجش رضایت مشتری، مدیران قادر به درک انتظارات مشتری می شوند. بدین منظور باید بازخوردهای دریافت شده از سوی آنها را مورد توجه قرار دهند.  کاتلر، رضایت مشتری را احساس مسرت با دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش تعریف می کند. هنان و کارپ  سه سوال را برای سنجش رضایت مشتری مطرح می کنند: شرکت چه چیزی را باید بهبود دهد ؟ چگونه و تا چه اندازه آن را بهبود دهد؟ تا چه اندازه باید نسبت به رقبای خود بهتر عمل کند؟ این ارزیابی باید در هر زمانی که یک عامل جدید به محیط وارد می شود و یا تغییرات جدیدی رخ می دهد، انجام شود (سایوز[۱]، ۲۰۰۰). رضایت مشتری نتیجه جمعی درک، ارزیابی و عکس العمل فیزیولوژیکی مشتری نسبت به تجربه مصرف کالا یا خدمات می باشد (یان؛ لیو؛ چانگ فنگ؛ زو؛ انگ وو و چن، ۲۰۰۶).  مدیران معمولاً به دنبال سود مالی سریع و آسان آن هستند و نقش رضایت زیر دستان را برای رسیدن به …

مبانی نظری و پیشینه رفتار شهروندی سازمانی


مبانی نظری و پیشینه رفتار شهروندی سازمانی ۲۵ صفحه همراه با منابع مقدمه در ادبيات آكادميك و حرفه اي مديريت، توجه قابل ملاحظ هاي براي فهم تأثير رفتار شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي فراوظيفه اي كاركنان بر مشاركت آنان به صورت مثبت در عملكرد سازمان ها شده است. رفتار شهروندي سازماني، نگرش و ظرفيت كاركنان را براي توانمندسازي و انعطاف پذيري بالاتر آنها در راستاي اهداف سازمان و در شرايط مختلف محيطي فراهم مي آورد. بنابراين وفاداري و تعهدي كه در كاركنان ايجاد مي شود عاملي براي تضمين سلامت سازمان و بقاي آن در محيط رقابتي و متحول محسوب مي شود (فانی، دانایی فرد و زکیانی، ۱۳۹۲) پژوهشی علمی که در آن به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در بین کارگران یقه سفید و یقه آبی در ترکیه پرداخته شده است، تعبیر جالبی از رفتار شهروندی سازمانی به دست می دهد. نویسندگان پژوهش مذکور بیان می دارند که هر چند در طبخ یک غذا نمک و روغن ضروری به نظر می رسد، اما ادویه می تواند طعم غذا را بسیار مطبوع تر کند. بدین ترتیب رفتار شهروندی سازمانی تعبیری هم چون ادویه در رفتار سازمانی پیدا می کند (طاهری دمنه، زنجیرچی و نجاتیان قاس …