پوستر ایمنی سوخت گیری ماشین آلات عمرانی


پوستر ایمنی سوخت گیری ماشین آلات عمرانی برگرفته از آیین نامه ایمنی ماشین آلات عمرانی  با فرمت JPEG Image …

تحقیق درباره ی DNA و ژنتيك

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۵   DNA101چيست ؟ DNA (دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد) يك ساختار شيميايي است كه كروموزوم را مي‌سازد . قسمتي از كروموزوم كه خصوصيات ويژه را ديكته مي كند ژن نام دارد . ساختار DNA يك مارپيچ دوتايي است كه دو رشته از ماده ژنتيكي پيچيده شده اند به صورت مارپيچ به دور هم . هر رشته شامل يك ترتيب پايه است كه نوكلئوتيد نام دارد. هر تركيب پايه از ۴ ساختار تشكيل شده است (آدنين A ، گوانين G ، سيتوزين C ، تيمين T) دو رشته DNA از طريق اين پايه ها به هم وصل مي شوند . بنابراين هر پايه فقط با يك پايه پيوند خواهد داشت . آدنين فقط با تيمين و گوانين با سيتوزين . نمونه پيشنهادي DNA به صورت زير است . A – A – C – T – G – A – T – A – G – G – T – C – T – A – G رشته ديگر DNA به اين صورت است : T – T – G – A – C – T – A – T – C – C – A – G – A – T – C روي هم رفته اين انتخاب به اين صورت شرح داده مي شود : T – T – G – A – C – T – A – T – C – C – A – G – A – T – C A – A – C – T – G – A – T – A – G – G – T – C – T – A – G رشته …

تحقیق درباره ی BCG قديمي ترين واكسن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۴۶   بررسي متون: Bacille Calmette Guerin vaccine: (BCG): BCG قديمي ترين واكسني است كه هنوز از آن استفاده مي شود و تا به حال به حداقل ۴ بيليون فرد داده شده است و استفاده از آن به صورت رويتن از سال ۱۹۶۰ آغاز شده است در همة كشورها به جز Netherland و united state . هنوز به رقم استفاده گسترده ازBCG ، سل به عنوان عامل مرگ زيادي در جهان باقي مانده است و بيان ميشود كه حدود% ۳/۱ مردم جهان در حال حاضر به مايكوباكتريوم توبركلوزيس مبتلا هستند و سالانه ۲ تا ۳ ميليون مرگ ناشي از اين ارگانيسم وجود دارند . گرچه بسياري از كشورهاي پيشرفته راههايي را براي كنترل آن پيدا كرده اند اما بروز اين بيماري در بسياري از مناطق فقير جهان هنوز رو به افزايش است . اثر اين واكسن در افراد مختلف بسيار متفاوت است . بعضي اوقات حفاظتي بسيار قوي انجام مي دهد و گاهي در بعضي افراد هيچ اثري ندارد . بسياري از مشكلات در ارزيابي واكس BCG مربوط مي شود به توبركلوزيس و ديگري مشكل كمبود آزمايشگاههاي قابل اعتماد و ماركرهاي سرولوژيك براي ايمن …

تحقیق درباره ی پاتولوژي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۸   پاتولوژي  چيست؟ شناخت ريشه بي نظميها در ارگا نيسم.   علامت سئوالمملكت ما متاسفانه با قوانين هزار و چهارصد سال پيش اداره مي شود . اگر به مجموعه قوانين ما نگاه كنيم متوجه  مي شويم كه يك كلاف سر در گم ازمخلوط قوانين هزار و چهارصد سال پيش و قوانيني كه هيچ منطق و سيستمي ندارند  را پيش رو داريم .طبق قوانين اسلام يك پسر از پانزده سالگي و يك دختر از نه سالگي مي تواند ازدواج كند . خوب اين ابتداي سن بلوغ جسمي فرد است و در هزار و چهارصد سال پيش بلوغ جسمي براي ازدواج كافي بود . ولي در زمان حاضر يكنفر كه بخواهد ازدواج كند بايد به بلوغ فكري برسد . از آن گذشته بايد داراي قدرت مالي باشد .در مورد بلوغ فكري ، با توجه به اينكه در دنيا امروز علوم و دانشهاي زيادي در دسترس است خواه ناخواه چيزهاي زيادي براي ياد گيري وجود دارد . چيزهايي كه ياد گيري آن و بهره گيري از آن مي تواند به روابط شخص با ديگران كمك كند و در بسياري از مواقع يادگيري آنها الزامي است . پس براي رسيدن به اين درجه از ا …

تحقیق درباره ی کاريوتيپ برخی بيماری های ژنتيکی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۳   کاريوتيپ برخی بيماری های ژنتيکی بيماری مادرزادی سيتوژنتيکی ناهنجاری ای است که در ابتدای تولد گريبانگير نوزاد می شود. در ذيل انواعی از آنها را بررسی می کنيم. جابجايی رابرت سونين ۴۵,XX,rob(13,14) جابجايی رابرت سونين کروموزم ۱۳ و ۱۴(اتصال انتها به انتهای کروموزم ها) با بازآرايی متعادل در اين شکل نشان داده شده است. در اين شخص اضافه شدن و يا از دست رفتن خالص ماده ژنتيکی وجود ندارد لذا او احتمالا دارای کاريوتيپ نرمال است. اما بهرحال خطر داشتن فرزند غیرعادی يا از دست رفتن خودبخودی بارداری افزايش می يابد. تريزومی ۲۱ ۴۷,XX,+21 کروموزم اضافه ۲۱ سبب ايجاد افراد با سندرم داون کلاسيک می شود. در برخی موارد سندرم داون بر اثر تريزومی های والدينی کروموزم ۲۱ و موزائيسم  بوجود می آيد.   سندرم کلاين فلتر ۴۹,XXXXY کاريوتيپی که در شکل آمده فردی با سندرم کلاينفلتر را نشان می دهد. اشخاصی با آين سندرم مردانی هستند که اصولا با کاريوتيپ تيپيک  XXY,47 نشانداده می شوند. آنها فنوتيپ بخصوصی  شام …